Minusta

Kunnallisia luottamustoimia

 • Kirkkonummen kunnanvaltuuston jäsen vuodesta 2008 lähtien
 • Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 2017 – 2021
 • Kunnanhallituksen jäsen 2008 – 2012, varajäsen 2012 – 2017, 2021 – 2025
 • Henkilöstöjaoston puheenjohtaja 2014 – 2017
 • Konsernijaoston jäsen 2012 – 2017
 • Perusturvalautakunnan jäsen 2021 – 2023

Ylikunnallisia luottamustoimia

 • HUS-valtuutettu, ryhmäpj. sekä HYKS-lautakunnan vpj. 2017 – 2021
 • Kuuma-seutu-liikelaitoksen johtokunnan jäsen 2017 – 2021
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen seurantaryhmän jäsen 2021
 • Seudullisen Rantaratatyöryhmän jäsen 2018 -2021
 • MAL 2019 (Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma) työryhmän jäsen

Muita

 • Suomen Puheterapeuttiliiton ammattieettisen lautakunnan pj. 2021-2023
 • Porkkala kansallispuistoksi työryhmän pj. 2012 – 2017
 • Reilun kaupan kunta – Kirkkonummi pj. 2013 – 2021
 • Etelä-Suomen Maanpuolustuskurssi CXXVII 2017

Aluevaaliehdokkaana 2022

Sain huikeat 819 ääntä ja Kirkkonummen Sanomissa minua kutsuttiin äänikuningattareksi. Tämä oli kolmanneksi eniten kirkkonummelaisista aluevaaliehdokkaista. Äänestäjien luottamusta löytyi kaikista Länsi-Uudenmaan kunnista. Vaalimatematiikka ei kuitenkaan suosinut pieniä sitoutumattomia ryhmiä, vaikka henkilökohtainen äänimääräni oli enemmän kuin noin puolella aluevaltuustoon päässeistä. Jatkan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon edistämiseksi muilla tavoilla. Lämmin kiitos vielä kaikille minua äänestäneillä!

Tässä esittelyni Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen aluevaltuuston ehdokkaana

Olen terveydenhuollon ammattilainen ja ehdolla tulevassa aluevaalissa. Olen työskennellyt puheterapeuttina sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ja minulla on myös kokemusta vaikeavammaisten, varsinkin lasten kanssa toimimisesta. Työnohjaajana toimin etupäässä sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten parissa.

Minulla on vahva kokemus myös alueellisesta päättämisestä, sillä olen toiminut HUS-valtuutettuna ja myös HYKS-lautakunnassa sen varapuheenjohtajana (2018-2021). Tämä on ollut varsinainen näköalapaikka erikoissairaanhoitoon ja mahdollistanut yhteistyön ja keskustelut erikoissairaanhoidon johdon kanssa. HYKS-lautakunnassa on käsitelty muunmuassa lääkäreiden palkkaamista, henkilöstökysymyksiä, hoitojonoja ja hoitoon pääsyä sekä Raaseborgin sairaalan integroimista osaksi sairaanhoitopiiriä.

Kunnanvaltuutettuna olen ollut Kirkkonummella vuodesta 2008 lähtien ja edellisellä valtuustokaudella toimin valtuuston varapuheenjohtajana. Nyt olen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen seurantaryhmän jäsen.

Minulle toimiva terveydenhuolto on ensiarvoisen tärkeä oikeudenmukaisena hoidon ja hoivan antajana. Voit tutustua tarkemmin ajatuksiini blogistani Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lähennyttävä toisiaan.

Kuntavaaliehdokkaana 2021

Kunnallisvaaleissa 2021 sain paljon luottamusta äänestäjiltä. Pääsin jatkamaan työtäni kunnanvaltuutettuna sekä lisäksi kunnanhallituksen varajäsenenä ja perusturvalautakunnan jäsenenä.

Tässä esittelyni kuntavaaliehdokkaana

Jo lapsesta olen ollut mielelläni mukana yhteisten asioiden hoitamisessa sekä koulussa että opiskelijamaailmassa. Vuodesta 2008 lähtien olen saanut olla Kirkkonummen kunnanvaltuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja (2018-2021). Valtuutettuna perehdyn mielelläni asioihin ja eettiset kysymykset ovat itselleni merkityksellisiä.

Perheeni kanssa muutimme Kirkkonummelle sen monipuolisen ja kauniin luonnon vuoksi. Halusin lapsilleni rauhallisen ja turvallisen kasvuympäristön. Hyvät julkiset liikenneyhteydet, koulu, päiväkoti, kirjasto, uimahalli ja harrastusmahdollisuudet olivat perheellemme myös tärkeitä. Lue myös artikkelini Kirkkonummi kaipaa kulttuutitiloja.

Kirkkonummen luonto ja sen arvokkaiden kohteiden säilyminen ovat olleet minulle merkityksellistä kunnanvaltuutettuna alusta asti. Porkkala Kansallispuistoksi –työryhmän puheenjohtajana saimme vuonna 2016 Porkkalan toiselle sijalle havitellessamme kansallispuisto-statusta. Tämä mahdollisti Porkkalan kärkeen nyt rakennetut reitit, viitat ja katokset.

Myös Meikon reitistön selkeyttäminen on ollut itselleni tärkeää ja nyt se on valmiina. Kirkkonummen vahvuudet ovat sen luonto ja pääkaupunkiseudun läheisyys. Haluaisin, että jokaisesta kodista olisi mahdollista päästä käyskentelemään lähimetsään. Keskusmetsän luonnon säilyttäminen ja reitit tulee olemaan itselleni tärkeä tavoite kunnanvaltuutettuna. Mielestäni myös ilmastoystävällinen päätöksenteko pitää toteutua jo kuntatasolla esimerkiksi rakentamisessa ja olen iloinen että Kirkkonummi on nyt HINKU-kunta (hiilineutraalikunta) valtuustoaloitteeni myötä.

Koulut ja päiväkodit ovat paikkoja, joissa työskentelen puheterapeuttina lasten kanssa. Lue myös artikkelini koskien Liikuntapainotteista yläkoulua Kirkkonummelle. Olen työskennellyt monipuolisesti terveydenhuollossa aina Yliopistollisesta keskussairaalasta terveyskeskukseen sekä kehitysvammaisten parissa mm. Killinmässä. Olen myös kirjoittanut blogiini Killinmäen ostamisesta kunnalle. Kirkkonummen edustajana HUS-valtuustossa pidin erityisen tärkeänä henkilöstön hyvinvointia sekä potilaiden kohtaamista ja kuuntelemista hyvän lääketieteellisen hoidon lisäksi. Lue myös artikkelini Hyvinvointikeskuksesta.

 

Minusta on sanottu, että olen järjen ääni, teen asioita sydämestäni ja että olen aikaansaava ja pärjään kaikkien kanssa.

Lisää ajatuksiani löydät myös blogistani. Mitä mieltä sinä olet? Kuulisin mielelläni myös sinun ajatuksiasi, miten saisimme Kirkkonummesta yhä viihtyisämmän ja paremman paikan asua, opiskella ja käydä töissä, koulussa tai päiväkodissa. Ole yhteyksissä!

”Minna on hyvä ystäväni ja on ollut ilo tehdä kuntapolitiikassa yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhdessä olemme edistäneet mm. Reilua kauppaa ja pieneltä osin olen ollut tukemassa Minnan ja kumppaneiden vaikuttavaa työtä Porkkalan kansallispuiston puolesta.

Meille molemmille on tärkeää lähiluonnon säilyttäminen ja hyvän arjen turvaaminen. Arvostan Minnan tapaa tehdä politiikkaa rakentavasti ja asukkaita kuullen. Siksi voin lämpimästi suositella Minnaa jatkokaudelle Kirkkonummen kunnanvaltuustoon.”

-Tiina Elo, Vihreä kansanedustaja

Tiina Elo

Arvostan toimivaa ja laadukasta julkista terveydenhuoltoa. Haluan sote-asioihin  perehtyneen, osaavan ja luotettavan päättäjän aluevaltuustoon. Siksi äänestään Minnaa.

Helena Miettinen, erikoislääkäri 

Helena Miettinen